ເຊິນເຈິນລາວ ອານາຈັກຈີນໃນດິນແດນລາວ - ອິດສະຫຼະ

ເຊິນເຈິນລາວ ອານາຈັກຈີນໃນດິນແດນລາວການໃຊ້ເງິນຢວນ, ອ້າງອີງເວລາຈີນ, ຊື້-ຂາຍສິນຄ້າຈີນ, ລົດປ້າຍທະບຽນຈີນ ຈົນຮອດສັນຍານໂທລະສັບທີ່ຍັງໃຊ້ເຄືອຂ່າຍຈາກຈີນ ຯລຯ ປາກົດການນີ້ເກີດຂຶ້ນທີ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼຽມຄຳ (Golden Triangle Special Economic Zone) ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ສປປ.ລາວ


No comments

Powered by Blogger.