CIA ແຮັກ iPhone ແລະ Mac ຈາກການລາຍງານຂອງ WikiLeaks - ອິດສະຫຼະ

CIA ແຮັກ iPhone ແລະ Mac ຈາກການລາຍງານຂອງ WikiLeaksສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານ 25 ມີນາ 2017ວ່າ: ເອກະສານຂອງ WikiLeaks ລະບຸວ່າ CIA (ໜ່ວຍຂ່າວກອງຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ) ໄດ້ມີການໃຊ້ຊັອບແວ Dark Matters ແລະ Sonic Screw Driver ທີ່ຍາກຕໍ່ການກວດຈັບ ແລະ ຍັງສາມາດແຝງຕົວຢູ່ໃນ Macbook ໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ ວິທີການແຮັກຂໍ້ມູນໃນຮູບແບບນີ້ເປັນທີ່ຮູຈັກກັນມາດົນນານແລ້ວໃນວົງການ.

ກ່ານໜ້ານີ້ WikiLeaks ໄດ້ເປີຍເຜີຍຂໍ້ມູນຊຸດໃໝ່ກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມໃນການແຮັກຂໍ້ມູນທາງ Cyber ຂອງ CIA ເຊິ່ງເອກະສານດັ່ງກ່າວລະບຸເຖິງຄວາມພະຍາຍາມຄັ້ງໃໝ່ໃນການເຈາະລະບົບຂອງ Mac ແລະ iPhone ເຊິ່ງລວມເຖິງການຕິດຕັ້ງຊັອບແວຕິດຕາມລົງໃນ iPhone

No comments

Powered by Blogger.