ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈັບກຸມແກ້ງເງິນປອມ ທີ່ນຳເງິນປອມມາຊື້ເຄື່ອງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ອິດສະຫຼະ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈັບກຸມແກ້ງເງິນປອມ ທີ່ນຳເງິນປອມມາຊື້ເຄື່ອງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ


ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈັບກຸມແກ້ງເງິນປອມ ທີ່ນຳເງິນປອມມາຊື້ເຄື່ອງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ


No comments

Powered by Blogger.