(ວິດີໂອ) ພາໄປເບິ່ງ ທະຫານອາເມຣິກາໂດດຈ້ອງ ຈາກເຮືອບິນ C-17 - ອິດສະຫຼະ

(ວິດີໂອ) ພາໄປເບິ່ງ ທະຫານອາເມຣິກາໂດດຈ້ອງ ຈາກເຮືອບິນ C-17(ວິດີໂອ) ພາໄປເບິ່ງ ທະຫານອາເມຣິກາໂດດຈ້ອງ ຈາກເຮືອບິນ C-17


No comments

Powered by Blogger.