(ວິດີໂອ) ພາໄປເບິ່ງ ກອງທັບອາກາດອາເມຣິກາ ເຝິກຊ້ອມເອົາເຮືອບິນ C-17 ຂຶ້ນ-ລົງກາງຫາດໜອງນໍ້າແຫ້ງ - ອິດສະຫຼະ

(ວິດີໂອ) ພາໄປເບິ່ງ ກອງທັບອາກາດອາເມຣິກາ ເຝິກຊ້ອມເອົາເຮືອບິນ C-17 ຂຶ້ນ-ລົງກາງຫາດໜອງນໍ້າແຫ້ງ(ວິດີໂອ) ພາໄປເບິ່ງ ກອງທັບອາກາດອາເມຣິກາ ເຝິກຊ້ອມເອົາເຮືອບິນ C-17 ຂຶ້ນ-ລົງກາງຫາດໜອງນໍ້າແຫ້ງ


No comments

Powered by Blogger.