ສະຫຼຸບ "ຍອດໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດ" ຂອງ ສປປ.ລາວ ໃນໄລຍະສິບກວ່າປີຜ່ານມາ - ອິດສະຫຼະ

ສະຫຼຸບ "ຍອດໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດ" ຂອງ ສປປ.ລາວ ໃນໄລຍະສິບກວ່າປີຜ່ານມາໂດຍຫຼ້າສຸດອີງຕາມການລາຍງານຂອງ ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຊີ້ແຈງຕໍ່ສະມາຊິກສະພາກ່ຽວກັບໜີ້ສິນຂອງລັດຖະບານໃນວ່າລະກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ແລະ ໜຶ່ງໃນບັນຫາທີ່ສັງຄົມໃຫ້ຄວາມສົນໃຈນັ້ນກໍ່ຄືໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດ ທີ່ໃນປີ 2016 ກວມເອົາເຖິງ 52% ຂອງ GDP ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຮວບຮວມເອົາຍອດໜີ້ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ພ້ອມທັງອັດຕາສັດຕໍ່ GDP ມານຳສະເໜີຕໍ່ກັບບັນດາທ່ານດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ປີ 2015 ຍອດເຫຼືອໜີ້ສິນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ມີຈຳນວນ 5,627 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ກວມເອົາ 45,6% ຂອງ GDP
ປີ 2014 ຍອດເຫຼືອໜີ້ສິນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ມີຈຳນວນ 5,185 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ກວມເອົາ 44% ຂອງ GDP
ປີ 2013 ຍອດເຫຼືອໜີ້ສິນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ມີຈຳນວນ 4,173.05 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ກວມເອົາ 39.52% ຂອງ GDP
ປີ 2012 ຍອດເຫຼືອໜີ້ສິນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ມີຈຳນວນ 3,036.75 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ກວມເອົາ 33.43% ຂອງ GDP
ປີ 2011 ຍອດເຫຼືອໜີ້ສິນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ມີຈຳນວນ 2,990.32 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ກວມເອົາ 36.55% ຂອງ GDP
ປີ 2010 ຍອດເຫຼືອໜີ້ສິນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ມີຈຳນວນ 2,802.36 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ກວມເອົາ 43.72% ຂອງ GDP
ປີ 2009 ຍອດເຫຼືອໜີ້ສິນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ມີຈຳນວນ 2,679 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ກວມເອົາ 47.9% ຂອງ GDP
ປີ 2008 ຍອດເຫຼືອໜີ້ສິນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ມີຈຳນວນ 2,564.3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ກວມເອົາ 48.5% ຂອງ GDP
ປີ 2007 ຍອດເຫຼືອໜີ້ສິນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ມີຈຳນວນ 3,036.75 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ກວມເອົາ 33.43% ຂອງ GDP
ປີ 2007 ຍອດເຫຼືອໜີ້ສິນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ມີຈຳນວນ 2,852.52 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ກວມເອົາ 69.10% ຂອງ GDP
ປີ 2006 ຍອດເຫຼືອໜີ້ສິນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ມີຈຳນວນ 2,470.6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ກວມເອົາ 71.0% ຂອງ GDP

ຈາກ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ; ອ້າງອີງ: ກະຊວງການເງິນ.

No comments

Powered by Blogger.