ເນື່ອງຈາກຝົນຕົກໜັກຕິດຕໍ່ກັນຫຼາຍມື້ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳຖ້ວມ ເມືອງແກ່ນທ້າວ ແຂວງໄຊຍະບູລີ - ອິດສະຫຼະ

ເນື່ອງຈາກຝົນຕົກໜັກຕິດຕໍ່ກັນຫຼາຍມື້ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳຖ້ວມ ເມືອງແກ່ນທ້າວ ແຂວງໄຊຍະບູລີໃນວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2017 ມີພາບນ້ຳຖ້ວມເມືອງແກ່ນທ້າມ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ປາກົດເປັນຈຳນວນຫຼາຍໃນໂລກອອນລາຍ ເຊິ່ງລະດັບນ້ຳໄດ້ຂຶ້ນສູງເຂົ້າຖ້ວມບ້ານເຮືອນປະຊາຊົນ ແລະ ມີບາງພາບສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການກຳລັງເຄື່ອນຍ້າຍສິ່ງຂອງອອກຈາກເຮືອນ ໂດຍມີເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານເຂົ້າມາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນເບື້ອງຕົ້ນ.


No comments

Powered by Blogger.