(ວິດີໂອ) ສຳພາດພິເສດທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ໃນເລື່ອງຄວາມສຳພັນລາວ-ໄທ - ອິດສະຫຼະ

(ວິດີໂອ) ສຳພາດພິເສດທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ໃນເລື່ອງຄວາມສຳພັນລາວ-ໄທ(ວິດີໂອ) ສຳພາດພິເສດທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ໃນເລື່ອງຄວາມສຳພັນລາວ-ໄທ


No comments

Powered by Blogger.