(ວິດີໂອ) ນັກມາຍາກົນຊາວໄຕ້ຫວັນ ເຖິງຂັ້ນເຮັດໃຫ້ກຳມະການຕ້ອງປາກຄ້າງໃນເວທີ America's Got Talent 2017 - ອິດສະຫຼະ

(ວິດີໂອ) ນັກມາຍາກົນຊາວໄຕ້ຫວັນ ເຖິງຂັ້ນເຮັດໃຫ້ກຳມະການຕ້ອງປາກຄ້າງໃນເວທີ America's Got Talent 2017Will Tsai ນັກມາຍາກົນຊາວໄຕ້ຫວັນ ສະແດງໃນເວທີ America's Got Talent 2017 ເຖິງຂັ້ນເຮັດກຳມະການຕ້ອງປາກຄ້າງກັບສິ່ງທີ່ລາວສະແດງ ເຫຼືອເຊື່ອຫຼາຍ...


No comments

Powered by Blogger.