(ວິດີໂອ) ຝູງຍົນຖິ້ມລະເບີດຂອງອາເມຣິກາ, ເຢຍລະມັນ ແລະ ໂປໂລຍ ຮ່ວມຕົວກັນບິນເໜືອທະເລບໍຕິກ ນ່ານຟ້າສາກົນທີ່ໃກ້ກັບລັດເຊຍ - ອິດສະຫຼະ

(ວິດີໂອ) ຝູງຍົນຖິ້ມລະເບີດຂອງອາເມຣິກາ, ເຢຍລະມັນ ແລະ ໂປໂລຍ ຮ່ວມຕົວກັນບິນເໜືອທະເລບໍຕິກ ນ່ານຟ້າສາກົນທີ່ໃກ້ກັບລັດເຊຍ(ວິດີໂອ) ຝູງຍົນຖິ້ມລະເບີດຂອງອາເມຣິກາ, ເຢຍລະມັນ ແລະ ໂປໂລຍ ຮ່ວມຕົວກັນບິນເໜືອທະເລບໍຕິກ ນ່ານຟ້າສາກົນທີ່ໃກ້ກັບລັດເຊຍ


No comments

Powered by Blogger.