ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຖະແຫຼງຂ່າວ ກ່ຽວກັບການລະບາດຂອງໄວຣັສຕັບອັກເສບຊະນິດ A ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ - ອິດສະຫຼະ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຖະແຫຼງຂ່າວ ກ່ຽວກັບການລະບາດຂອງໄວຣັສຕັບອັກເສບຊະນິດ A ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນກະຊວງສາທາລະນະສຸກຖະແຫຼງຂ່າວ ກ່ຽວກັບການລະບາດຂອງໄວຣັສຕັບອັກເສບຊະນິດ A ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ


No comments

Powered by Blogger.