(ວິດີໂອ) ຂະນະທີ່ກອງທັບຟິລິບປິນບິນຖິ້ມລະເບີດໂຈມຕີກຸ່ມເມົາເຕ ພັນທະມິດ IS ທີ່ຢຶດເມືອງມາຣາວີ - ອິດສະຫຼະ

(ວິດີໂອ) ຂະນະທີ່ກອງທັບຟິລິບປິນບິນຖິ້ມລະເບີດໂຈມຕີກຸ່ມເມົາເຕ ພັນທະມິດ IS ທີ່ຢຶດເມືອງມາຣາວີວິດີໂອທີ່ເຜີຍແຜ່ເຖິງປະຕິບັດການຂອງກອງທັບຟິລິບປິນ ໃນການຖິ້ມລະເບີດໃຫ້ເປົ້າໝາຍ ເພື່ອປາບປາມກຸ່ມເມົາເຕ ພັນທະມິດ IS ທີ່ບຸກເຂົ້າຢຶດເມືອງມາຣາວີ ຢູ່ເກາະມິນດາເນົາ ພາກໃຕ້ຂອງປະເທດຟິລິບປິນ


No comments

Powered by Blogger.