ດ່ວນ...! ລັດຖະບານສັ່ງໃຫ້ອອກຫວຍອາທິດລະ 1 ຄັ້ງ ແລະ ສັ່ງໂຈະການພະນັນບາງປະເພດ - ອິດສະຫຼະ

ດ່ວນ...! ລັດຖະບານສັ່ງໃຫ້ອອກຫວຍອາທິດລະ 1 ຄັ້ງ ແລະ ສັ່ງໂຈະການພະນັນບາງປະເພດວັນທີ 17/08/2017 ສຳນັກງານນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອກແຈ້ງການ ເລື່ອງການແຈ້ງໂຈະການອອກຫວຍ ແລະ ການພະນັນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເປັນການມອມເມົາປະຊາຊົນຄື :

1. ໂຈະການອອກຫວຍ ຈາກ 2 ຄັ້ງ ຕໍ່ອາທິດ ເຫລືອພຽງ 1 ຄັ້ງ/ອາທິດ ພ້ອມທັງໃຫ້ມີການອອກຢ່າງປອດໃສຂາວສະອາດ .
2. ຢຸດເຊົາຫວຍເຕະບານແລະຫວຍSMS.
3. ຫວຍຂູດບໍ່ໃຫ້ຜະລິດຕື່ມອີກ.
4. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຈຳຫນ່າຍຫວຍເຖື່ອນ.

ລາຍລະອຽດອ່ານເພິ່ມຕື່ມອີກຕາມໃບແຈ້ງການລຸ່ມນີ້:
No comments

Powered by Blogger.