ໂຄງການພັດທະນາຂອງເຈົ້າມະຫາຊີວິດໄທ ທີ່ມີຕໍ່ ສປປ.ລາວ - ອິດສະຫຼະ

ໂຄງການພັດທະນາຂອງເຈົ້າມະຫາຊີວິດໄທ ທີ່ມີຕໍ່ ສປປ.ລາວຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈຕໍ່ການຈາກໄປຂອງ ເຈົ້າມະຫາຊີວິດ ພູມິພົນ ແຫ່ງລາຊະອານາຈັກໄທ ຢ່າງສຸດຊຶ້ງ.
ພະອົງທ່ານເປັນໜຶ່ງໃນບຸກຄົນທີ່ມີບຸນຄຸນນານັບປະການຕໍ່ຜືນແຜ່ນດິນລາວ ເຊິ່ງສະແດງອອກຈາກໂຄງການຕ່າງໆໃນ ສປປ.ລາວ ທີ່ຢູ່ພາຍໃນການຊີ້ນຳຂອງພະອົງດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ:

1. ໂຄງການສູນພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການດ້ານກະສິກຳຫ້ວຍຊອນ-ຫ້ວຍຊົ້ວ (ຫຼັກ 22) ເຈົ້າມະຫາຊີວິດ ແຫ່ງລາຊະອານາຈັກໄທໄດ້ມີຄຳສັ່ງໃຫ້ຈັດຕັ້ງໂຄງການສູນພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການດ້ານກະສິກຳຫ້ວຍຊອນ-ຫ້ວຍຊົ້ວຂຶ້ນ ຕາມຄຳຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານ ປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ໂຄງການດັ່ງກ່າວກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການເມື່ອເດືອນ ເມສາ 1994 ຖືເປັນໂຄງການທຳອິດຂອງພະອົງໃນ ສປປ.ລາວ ຕັ້ງຢູ່ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກິດຈະກຳຫຼັກໃນການດຳເນີນງານຄື: (1) ການພັດທະນາໂຄງສ້າງພື້ນຖານເຊັ່ນ: ໄຟຟ້າ, ນ້ຳປະປາ ໃນເຂດນັ້ນ, (2) ການພັດທະນາແຫຼ່ງນ້ຳເຊັ່ນ: ການສ້າງອ່າງເກັບນ້ຳຫ້ວຍຊອນ, ການສ້າງຝາຍຫ້ວຍຊົ້ວ, (3) ການພັດທະນາດິນ, (4) ການພັດທະນາດ້ານວິຊາການກະສິກຳ, (5) ດ້ານການລ້ຽງສັດ, (6) ດ້ານການປະມົງ ແລະ (7) ດ້ານການພັດທະນາວິຊາການ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ.

2. ໂຄງການສົ່ງເສີມກິດຈະກຳໂຮງຮຽນວັດທະນະທຳເດັກກຳພ້າ (ຫຼັກ 67) ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍການກໍ່ສ້າງເຮືອນພັກນັກຮຽນ, ພັດທະນາແຫຼ່ງນ້ຳເພື່ອອຸປະໂພກບໍລິໂພກ ແລະ ກະສິກຳ ນອກຈາກນີ້ຍັງໄດ້ຈັດຕັ້ງຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມກິດຈະກຳຂອງໂຮງຮຽນຂຶ້ນ ເພື່ອດຳເນີນການດ້ານຕ່າງໆ (1) ການພັດທະນາໂຄງສ້າງພື້ນຖານເຊັ່ນ: ລະບົບນໍ້າປະປາ, ການສ້າງອາຄານບ່ອນພັກນັກຮຽນ, ສ້າງອາຄານຮຽນ, (2) ກິດຈະກຳດ້ານໂພສະນາການ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ, (3) ກິດຈະກຳດ້ານການສົ່ງເສີມອາຊີບ ແລະ (4) ກິດຈະກຳດ້ານການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ດ້ານກະສິກຳ

3. ໂຄງການເຝິກອົບຮົບເຕັກໂນໂລຊີທາງການແພດ ແລະ ສາທາລະນະສຸກສຳລັບບຸກຄະລາກອນທາງການແພດ ເຊິ່ງໄດ້ມີການຈັດເຝິກອົບຮົບຕັ້ງແຕ່ປີ 2000 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອເພີ່ມພູນຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການປິ່ນປົວ ແລະ ເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ບຸກຄະລາກອນຂອງທັງສອງປະເທດໄດ້ແລກປ່ຽນປະສົບການ ແລະ ປະສານຄວາມຮ່ວມມືກັນໃນການພັດທະນາວຽກງານການແພດ ຕະຫຼອດຈົນການພັດທະນາຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຕໍ່ໄປ


4. ໂຄງການສວນສາທິດກະສິກຳແບບປະສົມປະສານພາຍໃຕ້ໂຄງການຄວາມຮ່ວມມືທາງວິຊາການລະຫວ່າງ "ມູນລະນິທິໄຊພັດທະນາ ກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລຈຳປາສັກ" ເຊິ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ມີການລົງນາມໃນວັນ 21 ມີນາ 2007 ກິດຈະກຳພາຍໃຕ້ໂຄງການດັ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍ: (1) ວຽກງານດ້ານການພັດທະນາດິນ, (2) ວຽກງານດ້ານຊົນລະປະທານ, (3) ວຽກງານດ້ານການລ້ຽງສັດ, (4) ວຽກງານດ້ານການປະມົງ, (5) ວຽກງານດ້ານກະສິກຳ, (6) ວຽກງານດ້ານການພັດທະນາໂຄງສ້າງພື້ນຖານເຊັ່ນ: ການກໍ່ສ້າງອາຄານຫໍພັກນັກສຶກສາ ແລະ (7) ວຽກງານດ້ານການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ດ້ານກະສິກຳ

5. ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນຂອງຫໍສະມຸດແຫ່ງ ສປປກລາວ ເນື່ອງຈາກຫ້ອງສະໝຸດເປັນຫົວໃຈສຳຄັນຂອງການພັດທະນາດ້ານການສຶກສາ ຈຶ່ງໄດ້ໃຫ້ບຸກຄະລາກອນຈາກຫໍສະໝຸດແຫ່ງຊາດລາວໄປສຶກສາຕໍ່ໃນສາຂາວິຊາບັນນາລັກສາດ ແລະ ສາລະສົນເທດສາດ ລວມເຖິງການເຝິກອົບຮົມໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລມະຫາສາຣະຄາມ ໂດຍໃຊ້ຊັບສິນສ່ວນຕົວຂອງພະອົງໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ ແຕ່ຕໍ່ມາລັດຖະບານໄທຈຶ່ງໄດ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນໃນການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນສາຂາດັ່ງກ່າວ ແລະ ເພື່ອເປັນການສະໜອງຕາມທິດຊີ້ນຳຂອງພະອົງ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບຊ່ວງດຳເນີນໂຄງການດັ່ງກ່າວຕໍ່ພາຍໃຕ້ກອບຄວາມຮ່ວມມືທາງວິຊາການລາວ-ໄທ ເຊິ່ງມີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງທັງສອງປະເທດເປັນໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ.
ທັງນີ້ ນອກຈາກໂຄງການທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງແລ້ວ ຍັງມີໂຄງການອື່ນໆອີກຫຼາຍໂຄງການ.

[ພາບ] ທີ່ໂຮງຮຽນວັດທະນະທຳເດັກກຳພ້າ (ຫຼັກ 67) ເມື່ອວັນທີ 9 ເມສາ 1994.

No comments

Powered by Blogger.