(ວິດີໂອ) ເທດສະການແຫ່ "ໂxຍ" ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ເຮັດເພື່ອຫຍັງ? - ອິດສະຫຼະ

(ວິດີໂອ) ເທດສະການແຫ່ "ໂxຍ" ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ເຮັດເພື່ອຫຍັງ?ເທດສະການແຫ່ "ໂxຍ" ຫຼື ພາສາຍີ່ປຸ່ນເອີ້ນວ່າ ຄະນະມະຣະ ມະສຶຣິ ເປັນພິທີທາງສາສະໜາຊິນໂຕ ຈັດຂຶ້ນທຸກໆວັນອາທິດທຳອິດຂອງເດືອນເມສາ ທີ່ອາຣາມຄະນະຢະມະ ເມືອງຄະວະຊະກິ ແຂວງຄະນະງະວະ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.

ໃນເທດສະການນີ້ ຄົນຈຳນວນຫຼາຍຈະແຫ່ອະໄວຍະວະເພດຊາຍຈຳລອງຢ່າງຄຶກຄືນ ເນື່ອງຈາກອາຮາມຄະນະຢະມະນັ້ນຂຶ້ນຊື່ວ່າເປັນສະຖານທີ່ກາບໄຫວ້ບູຊາຂອງບັນດາໂສເພນີໃຫ້ຄຸ້ມຄອງປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກໂລກຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ, ອີກຢ່າງໜຶ່ງຍັງເຊື່ອກັນວ່າ: ອາຮາມຄະນະຢະມະເປັນສະຖານທີ່ສະຖິດຂອງເທບພະເຈົ້າຜູ້ປົກປັກຮັກສາຄວາມຮຸ່ງເລື່ອງທາງທຸະກິດການຄ້າ ແລະ ການສືບພັນສ້າງຄອບຄົວ ໂດຍສະເພາະຊ່ວຍໃຫ້ເກີດລູກງ່າຍ ແລະ ບັນດານໃຫ້ຊີວິດຄວາມຮັກຂອງຄູ່ຜົວເມຍຢູ່ເຢັນເປັນສຸກ.

ປັດຈຸບັນນີ້ ເທດສະການດັ່ງກ່າວ ຖືກຈັດຂຶ້ນເພື່ອປະໂຫຍດທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເພື່ອຫາລາຍໄດ້ສົມທົບທຶນເພື່ອວິໄຈໄວຣັສພູມຄຸ້ມກັນເສື່ອມໃນຄົນ (ໂລກເອດ) ຫຼາຍກວ່າເພື່ອຈຸດປະສົງທາງສາສະໜາ.No comments

Powered by Blogger.