(ວິດີໂອ) ຂະບວນການຖ່າຍທຳສາລະຄະດີຂອງ BBC ທ່າມກາງຝູງປາສະຫຼາມ - ອິດສະຫຼະ

(ວິດີໂອ) ຂະບວນການຖ່າຍທຳສາລະຄະດີຂອງ BBC ທ່າມກາງຝູງປາສະຫຼາມBBC ຖືເປັນໜຶ່ງໃນສື່ໃຫຍ່ໆຂອງໂລກ ແລະ ຖືເປັນສື່ອັນດັບໜຶ່ງຂອງໂລກໃນການສ້າງສາລະຄະດີທີ່ສຸດຍອດ ໂດຍສະເພາະສາລະຄະດີທີ່ກ່ຽວກັບສັດໂລກ ແລະ ວິດີໂອລຸ່ມນີ້ແມ່ນຂະບວນການຖ່າຍທຳບາງຕອນຂອງສາລະຄະດີເລື່ອງ Blue Planet II ທີ່ຕ້ອງລົງຖ່າຍທຳທ່າມກາງຝູງປາສະຫຼາມຈຳນວນຫຼາຍ.


No comments

Powered by Blogger.