ໂຈນປຸ້ນທະນາຄານ ແຕ່ພະນັກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພໃຈກ້າຈົກປືນສູ້ - ອິດສະຫຼະ

ໂຈນປຸ້ນທະນາຄານ ແຕ່ພະນັກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພໃຈກ້າຈົກປືນສູ້ສື່ຫວຽດນາມເຜີຍແຜ່ວິດີໂອ ເຫດການທີ່ບັນທຶກໄວ້ໄດ້ໂດຍກ້ອງວົງຈອນປິດຂອງທະນາຄານແຫ່ງໜຶ່ງ ໃນປະເທດຫວຽດນາມເມື່ອວັນທີ 29 ພະຈິກ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງຄົນຮ້າຍໄດ້ບຸກປຸ້ນທະນາຄານໂດຍໃຊ້ປືນຂົ່ມຂູ່ ຈົນພະນັກງານພາກັນຫຼົບລົງກ້ອງໂຕະໝົດ ແຕ່ຜູ້ຮັກສາຄວາມປອດໄພໃຈກ້າຈົກປືນສູ້ ແລະ ເລັງໃສ່ຄືນ ຈົນສຸດທ້າຍຄົນຮ້າຍແລ່ນໜີອອກໄປຈາກທະນາຄານ.


No comments

Powered by Blogger.