ໂອກາດໄປເຮັດວຽກຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ຂອງຄົນລາວມາຮອດແລ້ວ - ອິດສະຫຼະ

ໂອກາດໄປເຮັດວຽກຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ຂອງຄົນລາວມາຮອດແລ້ວບັນຫາແຮງງານລາວ ໂດຍສະເພາະການອອກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ກາຍເປັນບັນຫາມາແຕ່ຫຼາຍຍຸກຫຼາຍສະໄໝແລ້ວ ເຊິ່ງບັນຫາສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບັນຫາທີ່ຕາມມາຈາກການໄປອອກແຮງງານແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ບໍ່ໄປຕາມຊ່ອງທາງທີ່ທາງການກຳນົດ. ເຊິ່ງບັນຫາດັ່ງກ່າວລັດຖະບານລາວແຕ່ລະຊຸດກໍ່ບໍ່ໄດ້ນິ່ງນອນໃຈໃນການຊອກຫາຊ່ອງທາງປ້ອງກັນ-ແກ້ໄຂ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນລາວ ແຕ່ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ຄຸມເຄືອຍ່ອມໃຊ້ເວລາ ແລະຄວາມພະຍາຍາມສູງ.

ຖືເປັນຜົນສຳເລັດອີກບາດກ້າວໜຶ່ງທີ່ທາງພັກ-ລັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ ນຳມາສູ່ປະຊາຊົນລາວເຮົາ ເມື່ອເດືອນກັນຍາ 2016 ລັດຖະບານລາວ ແລະ ລັດຖະບານເກົາຫຼີໄດ້ລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມຮ່ວມມືໃນການຮັບເອົາແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ເກົາຫຼີ ແລະຫຼ້າສຸດສູນບໍລິການຈັດຫາງານກໍ່ກໍາລັງຫ້າງຫາກະກຽມໃນການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວທີ່ສົນໃຈໄປເຮັດວຽກຢູ່ເກົາຫຼີ.

ທ່ານຈະໄດ້ຫຍັງແດ່ຈາກການໄປເຮັດວຽກຢູ່ເກົາຫຼີ? 
ແອັດມິນຂໍໃຫ້ຂໍ້ມູນວ່າທ່ານຈະໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຈາກການໄປເຮັດວຽກຢູ່ເກົາຫຼີ ເຊິ່ງມີທັງຜົນປະໂຫຍດເປັນເງິນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ບໍ່ເປັນເງິນ. ຜົນປະໂຫຍດເປັນເງິນແມ່ນທ່ານຈະໄດ້ຄ່າແຮງງານທີ່ສູງ ຄຸ້ມຄ່າ ມີທັງເງິນເດືອນ ແລະເງິນ OT ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດເກັບເງິນໄດ້ຫຼາຍພໍສົມຄວນ ທ່ານສາມາດຕັ້ງຕົນຕັ້ງໂຕໄດ້ຫຼັງຈາກກັບບ້ານ; ຜົນປະໂຫຍດທີ່ບໍ່ເປັນເງິນແມ່ນທ່ານຈະໄດ້ປະສົບການ, ໄດ້ພັດທະນາພາສາເກົາຫຼີ, ໄດ້ກໍາໄລຊີວິດ, ໄດ້ພັດທະນາທັກສະການເຮັດວຽກແບບເກົາຫຼີ, ໄດ້ສະຫວັດດີການຈາກນາຍຈ້າງເກົາຫຼີ. ພາຍຫຼັງກັບມາບ້ານທ່ານສາມາດມີທຶນຮອນປະກອບທຸລະກິດສ່ວນຕົວ ຫຼື ສາມາດເຮັດວຽກນຳອົງກອນຂອງເກົາຫຼີກໍ່ໄດ້.

ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະໄດ້ໄປ?
ຜູ້ທີ່ສົນໃຈຢາກໄປເຮັດວຽກຢູ່ເກົາຫຼີ ບໍ່ຈໍາກັດຄວາມຮູ້ ບໍ່ຈຳກັດເພດ ອາຍຸ18-35ປີ ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມພາສາ ແລະວັດທະນະທຳເກົາຫຼີ ເສຍກ່ອນ ການຝຶກອົບຮົມໃຊ້ເວລາປະມານ 2-3ເດືອນ, ພາຍຫຼັງຝຶກອົບຮົມແລ້ວຈະມີການທົດສອບສຳພາດໂດຍຕົວແທນນາຍຈ້າງຈາກ ສ.ເກົາຫຼີ ຜູ້ທີ່ຜ່ານການທົດສອບ-ສຳພາດ ຈຶ່ງຈະຖືກສົ່ງໄປເຮັດວຽກຢູ່ເກົາຫຼີ. ແຮງງານລາວຊຸດທຳອິດທີ່ຈະຖືກສົ່ງໄປ ສ.ເກົາຫຼີ ຄາດວ່າຈະຖືກສົ່ງໄປໃນຕົ້ນປີ 2017ນີ້.

ການເດີນທາງໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດຢ່າງຖືກຕ້ອງ ທ່ານຈະມີຄວາມໝັ້ນໃຈ, ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງໂດຍກົດໝາຍ-ສະຖານທູດ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພ. ດ້ວຍຄວາມປາດຖະໜາດີຈາກ ບໍລິສັດ ໄອຈ໋ອບ ຈຳກັດ 021 563090-1.

No comments

Powered by Blogger.