ຜັກຕິ້ວ ຕ້ານມະເຮັງ - ອິດສະຫຼະ

ຜັກຕິ້ວ ຕ້ານມະເຮັງຜັກຕິ້ວເປັນຜັກພື້ນບ້ານທີ່ເກີດຕາມລະດູການ ຍອດ ແລະ ໃບອ່ອນ ສາມາດເອົາມາກີນກັບແທນຜັກສົດໄດ້ ເຊັນ: ກິີນກັບລາບ, ກ້ອຍ ແລະ ກັບແຈ່ວ. ແກງເພື່ອເຮັດໃຫ້ ອາຫານອອກລົດຊາດສົ້ມເຊັ່ນ: ແກງປາ ກໍ່ຈະມີວິຕາມິນເອສູງ ແລະ ວິຕາມິນບີສູງ ແລະ ຍັງຊ່ວຍບຳລຸງສາຍຕາ ແລະ ຍັງຮັກສາ ສຸຂະພາບຜີວຫນັງຂອງຄົນເຮົາໄດ້ອີກ, ມັນຍັງສາມາດຕ້ານມະເຮັງຕັບ ແລະ ລົດອາການສ່ຽງຂອງພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ຫລອດເລືອດ ພ້ອມທັງບຳລຸງເລືອດ ແກ້ປວດຕາມຂໍ່ ແລະ ແກ້ປະດົງ.

No comments

Powered by Blogger.