Microsoft Surface Studio ນະວັດຕະກຳຍຸກໃໝ່ - ອິດສະຫຼະ

Microsoft Surface Studio ນະວັດຕະກຳຍຸກໃໝ່

Microsoft Surface Studio ນະວັດຕະກຳຍຸກໃໝ່ຂອງຄອມພິວເຕີຕັ້ງໂຕະຈາກບໍລິສັດ Microsoft ທີ່ມີການເປີດຕົວເມື່ອເດືອນທ້າຍເດືອນ ຕຸລາ 2016 ດ້ວຍລູກຫຼິ້ນຫຼາກຫຼາຍ ແຕ່ລາຄາກໍ່ບໍ່ໜ້ອຍໜ້າລູກຫຼິ້ນຕ່າງໆ ໂດຍມີລາຄາເປີດໂຕເຖິງ 3,000 ໂດລາ ສະຫະລັດ.

No comments

Powered by Blogger.