ດື່ມເຫຼົ້າຍາມໜາວສ່ຽງເສຍຊີວິດ - ອິດສະຫຼະ

ດື່ມເຫຼົ້າຍາມໜາວສ່ຽງເສຍຊີວິດຫຼາຍຄົນເຊື່ອວ່າການດື່ມເຫຼົ້າຍາມໜາວຊ່ວຍຜ່ອນຄາຍຄວາມໜາວໄດ້ ເຊິ່ງໃນຄວາມເປັນຈິງຄວາມຮູ້ສຶກອົບອຸ່ນຈົນຮ້ອນວູບວາບໃນຊ່ວງທຳອິດຫຼັງດື່ມເຫຼົ້ານັ້ນ ເກີດຈາກເສັ້ນເລືອດຝອຍໃຕ້ຜິວໜັງຂະຫຍາຍຕົວ ອັນຈະມີຜົນເຮັດໃຫ້ຮ່າງການສູນເສຍຄວາມຮ້ອນ ແລະ ນ້ຳອອກທາງຜິວໜັງ ຈະເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍຫຼຸດຕ່ຳລົງ ແລະ ຫາກດື່ມຈົນເມົາຫຼັບໄປໂດຍບໍ່ເບິ່ງແຍງຮ່າງກາຍໃຫ້ອົບອຸ່ນຢ່າງພຽງພໍ ອາດເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດເນື່ອງຈາກພາວະອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍຕ່ຳໄດ້

No comments

Powered by Blogger.