ຄວາມພ້ອມພຽງຂອງຄົນ 36,000 ຄົນ ທີ່ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ທຸກສາຍຕາ - ອິດສະຫຼະ

ຄວາມພ້ອມພຽງຂອງຄົນ 36,000 ຄົນ ທີ່ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ທຸກສາຍຕາກັງຟູວັດເສົາຫຼິນ ຖືເປັນສິລະປະການຕໍ່ສູ້ທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຈີນ ແລະ ຍັງເປັນໂຮງຮຽນສອນກັງຟູທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດຈີນ ຕາມທີ່ຈະໄດ້ເຫັນໃນວິດີໂອດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນການເຝິກຊ້ອມຢ່າງໝັກຂອງເດັກນ້ອຍ 36,000 ຄົນ ເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມພ້ອມພຽງກັນທີ່ຈະສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ກັບທຸກສາຍຕາທີ່ໄດ້ເຫັນ ໂດຍການເຝິກຊ້ອມໃນດັ່ງນີ້ແມ່ນເພື່ອກຽມສະແດງເຂົ້າໃນຮູບເງົາ.

 

No comments

Powered by Blogger.