ປີນຕົ້ນໄມ້ສູງກວ່າ 40 ແມັດ ເພື່ອເອົານໍ້າເຜິ້ງມາລ້ຽງຊີບ - ອິດສະຫຼະ

ປີນຕົ້ນໄມ້ສູງກວ່າ 40 ແມັດ ເພື່ອເອົານໍ້າເຜິ້ງມາລ້ຽງຊີບຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງປະເທດກົງໂກ ປີນຕົ້ນໄມ້ທີ່ສູງກວ່າ 40 ແມັດ ເພື່ອເອົາມານໍ້າເຜິ້ງມາລ້ຽງຊີບຂອງຄົນໃນຄອບຄົວ ດ້ວຍຄວາມສ່ຽງສູງ ໃຊ້ພຽງເຄືອໄມ້ຊ່ວຍປະຄອງໃນການປິນຂຶ້ນຕົ້ນໄປ
No comments

Powered by Blogger.