ຮູບເງົາ Fifty Shades Darker ຖືກສັ່ງຫ້າມສາຍໃນ ສປປ.ລາວ ຍ້ອນຫຍັງ? - ອິດສະຫຼະ

ຮູບເງົາ Fifty Shades Darker ຖືກສັ່ງຫ້າມສາຍໃນ ສປປ.ລາວ ຍ້ອນຫຍັງ?ພາຍຫຼັງຮູບເງົາ Fifty Shades Darker ມີກະແສແຮງໃນສັງຄົມດ້ວຍເຣດຕິ້ງ 18+ ແລະ ບາງປະເທດ 20+ ຄະນະກຳມະການກວດກາເນື້ອໃນຮູບເງົາກົມຮູບເງົາ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຈຶ່ງໄດ້ມີການກວດກາເນື້ອໃນຮູບເງົາດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງຜ່ານການກວດກາກົມຮູບເງົາເຫັນວ່າເນື້ອໃນຂອງເລື່ອງບໍ່ເໝາະສົມທີ່ຈະສາຍ ເນື່ອງຈາກເປັນຮູບເງົາລາມົກອານາຈານ ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສາຍບໍລິການຢູ່ໂຮງສາຍຮູບເງົາໃນ ສປປ.ລາວ.

ແລະ ນີ້ຄືຕົວຢ່າງຂອງຮູບເງົາເລື່ອງດັ່ງກ່າວ


No comments

Powered by Blogger.