ປາໜ້າຕາແບບນີ້ກໍ່ມີ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສິ່ງມີຊີວິດທີ່ໜ້າອັດສະຈັນໃຈໂອ້ - ອິດສະຫຼະ

ປາໜ້າຕາແບບນີ້ກໍ່ມີ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສິ່ງມີຊີວິດທີ່ໜ້າອັດສະຈັນໃຈໂອ້BBC Earth ໃຫ້ເຜີຍແຜ່ພາບບາງຕອນຂອງສາລະຄະດີ Blue Planet ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນປາຊະນິດໜຶ່ງຊື່ວ່າ Humphead Parrotfish ເຊິ່ງມີໜ້າຕາທີ່ຍິ້ມຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ພ້ອມທັງມີສິ່ງທີ່ຄ້າຍຄືກັບຮີມສົບຂອງມະນຸດ.No comments

Powered by Blogger.