ຊິມເພັນຊີ ລີງກິນລີງ - ອິດສະຫຼະ

ຊິມເພັນຊີ ລີງກິນລີງ
ສາລະຄະດີ ຝູງລີງຊິມເພັນຊີ (Chimpanzees) ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງໂຈມຕີຝູງລີງຊະນິດອື່ນ ເຊິ່ງລີງຕົວໃດຫາກຖືກຈັບໄດ້ ລີງຊິມເພັນຊີ ກໍ່ຈະກິນເປັນອາຫານ.

No comments

Powered by Blogger.