ລາວ-ໄທ ຈະຮ່ວມມືດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງໃນທຸກດ້ານ - ອິດສະຫຼະ

ລາວ-ໄທ ຈະຮ່ວມມືດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງໃນທຸກດ້ານລາວ-ໄທ ຈະປະສານຄວາມຮ່ວມມື ເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຕາມຊາຍແດນ ເພື່ອໝາກຜົນ ແລະ ຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງປະຊາຊົນທັງສອງປະເທດ.

No comments

Powered by Blogger.