ມາໂຊ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ມາຈັບມາບາຍບ່ອນບໍ່ອະນຸຍາດ ບາງແບບຖືກຈັບກົ້ນຈົນຄຸມອາລົມບໍ່ຢູ່ (ຄລິບ...) - ອິດສະຫຼະ

ມາໂຊ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ມາຈັບມາບາຍບ່ອນບໍ່ອະນຸຍາດ ບາງແບບຖືກຈັບກົ້ນຈົນຄຸມອາລົມບໍ່ຢູ່ (ຄລິບ...)ຜູ້ຍິງບໍ່ແມ່ນເຫຍື່ອອາລົມ ແລະ ເຄື່ອງຫຼິ້ນຂອງຜູ້ຊາຍອີກຕໍ່ໄປ ຍຸກນີ້ມີແຕ່ຄວາມເທົ່າທຽມ, ເບິ່ງແຕ່ຫູດຕແຕ່ຕາ ຢ່າຈັບຢ່າບາຍຖ້າບໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນຖືວ່າເປັນການລ່ວງລະເມີດ

ນາງແບບສາວ Rayssa Teixeiro Melo ໄດ້ຖືກລາຍການໂທລະພາບຈ້າງມາເພື່ອເປັນນາງແບບສາທິດວິທີການທາຄີມກັນແດດທີ່ຖືກຕ້ອງໃຫ້ກັບຜູ້ຊົມໄດ້ເບິ່ງ ເບິ່ງໄປແລ້ວຄືກັບວ່າພິທີກອນຊາຍຈະເຮັດໃຫ້ສິ່ງທີ່ຂ້າມເສັ້ນເກີນໄປໂດຍການຖືກເນື້ອຕ້ອງຕົວຂອງລາວໃນບໍລິເວນທີ່ບໍ່ສົມຄວນ ເຊິ່ງລາວໄດ້ແຈ້ງຢ່າງຊັດເຈນແລ້ວວ່າສາມາດຈັບໄດ້ແຕ່ໜ້າທ້ອງ, ແຂນ ແລະ ຕົ້ນຂາເທົ່ານັ້ນ.

ຫຼັງຈາກນາງແບບຖືກຈັບກົ້ນ ກໍ່ຄືດັ່ງທີ່ເຫັນໃນວິດີໂອລຸ່ມນີ້:

No comments

Powered by Blogger.