ຜັກ 5 ຢ່າງທີ່ຫ້າມກິນດິບ (ຖ້າກິນຕ້ອງໄດ້ລະມັດລະວັງ ແລະ ແນ່ໃຈກ່ອນ) - ອິດສະຫຼະ

ຜັກ 5 ຢ່າງທີ່ຫ້າມກິນດິບ (ຖ້າກິນຕ້ອງໄດ້ລະມັດລະວັງ ແລະ ແນ່ໃຈກ່ອນ)ພວກເຮົາຮູ້ຈັກກັນດີວ່າການກິນຜັກນັ້ນມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາແນວໃດ ໂດຍສະເພາະຜັກສົດທີ່ມີການບອກຕໍ່ໆກັນເຖິງຂໍ້ດີຂອງມັນ ແຕ່ຍັງມີອີກດ້ານໜຶ່ງຂອງການບໍລິໂພກຜັກສົດທີ່ເຮົາຄິດວ່າດີນັ້ນ ອາດແຝງດ້ວຍອັນຕະລາຍບາງຢ່າງທີ່ເຮົາຄາດບໍ່ເຖິງ ໂດຍຈະມີວີທີລະມັດລະວັງກ່ອນການກິນແບບໃດ ຕ້ອງຕິດຕາມຈາກວິດີໂອລຸ່ມນີ້:


No comments

Powered by Blogger.