ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍິງປືນຂ້າຜູ້ຮ້າຍ ຕໍ່ໜ້າຕໍ່ຕາປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍ ເກີດສຽງວິພາກວິຈານ (ວິດີໂອ...) - ອິດສະຫຼະ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍິງປືນຂ້າຜູ້ຮ້າຍ ຕໍ່ໜ້າຕໍ່ຕາປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍ ເກີດສຽງວິພາກວິຈານ (ວິດີໂອ...)ສຳຂັກຂ່າວຕ່າງປະເທດໄດ້ເຜີຍແຜ່ວິດີໂອ ຂະນະທີ່ຕຳຫຼວດເຄັນຍາລົວປືນຂ້າຊາຍຄົນໜຶ່ງທ່າມກາງປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍ ສ້າງກະແສຄວາມບໍ່ພໍໃຈໃນດ້ານຄວາມບໍ່ເໝາະສົມ ປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສືບສວນ.

ສື່ທ້ອງຖິ່ນລາຍງານວ່າ ຜູ້ຕາຍເປັນສະມາຊິກແກ້ງອາດຊະຍາກຳໃຫຍ່ມີຊື່ສຽງເລື່ອງການລັກຂະໂມຍ ແລະ ຄາຕະກຳໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ກ່ອນເກີດເຫດຕຳຫຼວດໄດ້ໄລ່ລ່າຊາຍສອງຄົນແລ້ວກາຍເປັນເຫດຍິງກັນຂຶ້ນ.


No comments

Powered by Blogger.