ທຫລ ອອກ ແຈ້ງການໃຫ້ປະຊາຊົນເພີ່ມທະວີສະຕິລະວັງຕົວ ໃນການຝາກເງິນ ແລະ ຮ່ວມລົງທຶນ - ອິດສະຫຼະ

ທຫລ ອອກ ແຈ້ງການໃຫ້ປະຊາຊົນເພີ່ມທະວີສະຕິລະວັງຕົວ ໃນການຝາກເງິນ ແລະ ຮ່ວມລົງທຶນທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ອອກ ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບ ເພີ່ມທະວີສະຕິລະວັງຕົວ ໃນການນຳໃຊ້ບໍລິການຝາກເງິນ ແລະ ຮ່ວມລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 202/ຫກ, ລົງວັນທີ 30 ມີນາ 2017 ແຈ້ງໃຫ້ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ຊາວຄ້າຂາຍ, ພະນັກງານທະຫານ ແລະ ຕຳຫຼວດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ມີສະຕິຕໍ່ການຝາກເງິນ, ການບໍລິການຊຳລະ, ການຮ່ວມຫຸ້ນ (ລົງທຶນ), ໃຫ້ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງວ່າ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຂະແໜງທີ່ມີສິດອຳນາດກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ຫຼື ບໍ່.

ເນື່ອງຈາກວ່າ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ມີປະກົດການ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນຈຳນວນໜຶ່ງ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວລະດົມທຶນຈາກສັງຄົມຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ເນື່ອງຈາກບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຂະແໜງການທີ່ມີສິດອຳນາດກ່ຽວຂ້ອງໃນການລະດົມທຶນຈາກສັງຄົມ. ການເຄື່ອນໄຫວລະດົມທຶນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ດຳເນີນດ້ວຍຫຼາຍຮູບການ ເປັນຕົ້ນ ພາຍໃຕ້ຮູບການເງິນຝາກ ຫຼື ຮູບການລົງທຶນດ້ວຍຜົນຕອບແທນທີ່ດຶງດູດໃຈ, ໃຫ້ຜົນຕອບແທນສູງເກີນຄວາມເປັນຈິງ. ຈາກການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງອາດພາໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສິນ, ເງິນຄຳຂອງປະຊາຊົນຜູ້ຫຼົງເຊື່ອ ແລະ ສ້າງຄວາມບໍ່ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມ.

ສະນັ້ນ, ເພື່ອສະກັດກັ້ນການເຄື່ອນໄຫວລະດົມທຶນ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ຫຼີກລ້ຽງຜົນເສຍຫາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ອອກ ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບ  ເພີ່ມທະວີສະຕິລະວັງຕົວ ໃນການນຳໃຊ້ບໍລິການຝາກເງິນ ແລະ ຮ່ວມລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 202/ຫກ, ລົງວັນທີ 30 ມີນາ 2017 ເຊິ່ງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ຊາວຄ້າຂາຍ, ພະນັກງານທະຫານ ແລະ ຕຳຫຼວດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ມີສະຕິຕໍ່ການຝາກເງິນ, ການບໍລິການຊຳລະ, ການຮ່ວມຫຸ້ນ (ລົງທຶນ), ແລະ ອື່ນໆ ໂດຍກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງວ່າໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຂະແໜງທີ່ມີສິດອຳນາດກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ຫຼື ບໍ່. ຖ້າພົບເຫັນກໍລະນີສົງໃສ ຫຼື ເຫັນວ່າ ເປັນການເຄື່ອນໄຫວລະດົມທຶນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແມ່ນສາມາດໂທສອບຖາມ ຫຼື ແຈ້ງຕໍ່ກົມກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂທ 021 265 713-715 ຫຼື 021 265 607.

ສຳລັບຂໍ້ມູນການອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງທະນາຄານທຸລະກິດແມ່ນສາມາດເບິ່ງໄດ້ທີ່ www.bol.gov.la/Otherbanks/Bank2016.htm ,
ແລະ ສະຖາບັນການເງິນແມ່ນ ທີ່ www.bol.gov.la/laoweb/microfinancelao5.html .

ກໍລະນີພົບເຫັນ ຫຼື ສົງໃສວ່າສະຖາບັນການເງິນໃດ ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ຕົນເອງຮັບຜິດຊອບ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຈະຕ້ອງປະສານສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຊາບ. ພ້ອມນັ້ນ, ກໍ່ໃຫ້ເຜີຍແຜ່, ແນະນຳ ແລະ ເຕືອນສະຕິປະຊາຊົນ ທີ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດທ້ອງຖິ່ນທີ່ຕົນເອງຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ມີສະຕິຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວລະດົມທຶນຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການສູນເສຍຊັບສິນເງິນຄຳ, ເພື່ອພ້ອມກັນຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ດັ່ງກ່າວ.


No comments

Powered by Blogger.