(ວິດີໂອ) ທ່ານ ປູຕິນ ລົງເຮືອດຳນໍ້າ ພາໄປສຳຫຼວດວັດຖຸບູຮານ ໃຕ້ພື້ນທະເລດຳ - ອິດສະຫຼະ

(ວິດີໂອ) ທ່ານ ປູຕິນ ລົງເຮືອດຳນໍ້າ ພາໄປສຳຫຼວດວັດຖຸບູຮານ ໃຕ້ພື້ນທະເລດຳ


ທ່ານ ປູຕິນ ປະທານປະເທດລັດເຊຍ ລົງເຮືອດຳນໍ້າ ພາໄປສຳຫຼວດວັດຖຸບູຮານ ໃຕ້ພື້ນທະເລດຳ


No comments

Powered by Blogger.