(ວິດີໂອ) ແລ້ງນ້ຳໃຈ ໄຮ້ຄວາມເປັນມະນຸດ ມີຜູ້ຖືກລົດຕຳ ແຕ່ບໍ່ມີຜູ້ຊ່ວຍຈົນຖືກຢຽບຊໍ້າ - ອິດສະຫຼະ

(ວິດີໂອ) ແລ້ງນ້ຳໃຈ ໄຮ້ຄວາມເປັນມະນຸດ ມີຜູ້ຖືກລົດຕຳ ແຕ່ບໍ່ມີຜູ້ຊ່ວຍຈົນຖືກຢຽບຊໍ້າສື່ຈີນເຜີຍແຜ່ວິດີໂອເຮັດໃຫ້ຊາວໂລກອອນລາຍທົ່ວປະເທດຈີນຕ້ອງຕົກໃຈ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ເຫັນປະຕິກິລິຍາຂອງຄົນທີ່ຍ່າງຂ້າມທາງທັງໆທີ່ເຫັນວ່າມີຄົນຖືກລົດຕຳ ແຕ່ບໍ່ຊ່ວຍ ຢູ່ເມືອງຈູ້ມ່າຕ້ຽນ ມົນທົນເຫີໜານ ປະເທດຈີນ ຈົນເຮັດໃຫ້ລາວຕ້ອງຖືກລົດຢຽບຊໍ້າຕື່ມຈົນເສຍຊີວິດຄາທີ່.


No comments

Powered by Blogger.