(ວິດີໂອ) ນັກມາຍາກົນຍີ່ປຸ່ນ ເຮັດໃຫ້ກຳມະການ ແລະ ຜູ້ຊົມຊັອກໃນລາຍງານ Britain’s Got Talent ກິນເຂົ້າໄປໄດ້ແນວໃດ - ອິດສະຫຼະ

(ວິດີໂອ) ນັກມາຍາກົນຍີ່ປຸ່ນ ເຮັດໃຫ້ກຳມະການ ແລະ ຜູ້ຊົມຊັອກໃນລາຍງານ Britain’s Got Talent ກິນເຂົ້າໄປໄດ້ແນວໃດTanBA’s tastebuds ນັກມາຍາກົນຊາວຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຂຶ້ນສະແດງໃນເວລາການແຂ່ງຂັນ Britain’s Got Talent 2017 ດ້ວຍການກິນທຸກຢ່າງເຂົ້າໄປລວມທັງມີດແຖ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄະນະກຳມະການ ແລະ ທ່ານຢູ່ຊົມຕ່າງກໍ່ພາກັນຊັອກກັບການສະແດງຂອງລາວ.


No comments

Powered by Blogger.