(ວິດີໂອ) ຢາກເຫັນ Superwoman ຕ້ອງເບິ່ງ ແຂງແຮງ, ທົນທານ ຜ່ານທຸກດ່ານໄດ້ຢ່າງຄ່ອງຕົວ - ອິດສະຫຼະ

(ວິດີໂອ) ຢາກເຫັນ Superwoman ຕ້ອງເບິ່ງ ແຂງແຮງ, ທົນທານ ຜ່ານທຸກດ່ານໄດ້ຢ່າງຄ່ອງຕົວນາງ Jessie Graff ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນໃນລາຍງານ American Ninja Warrior ເມື່ອ 2016 ເຊິ່ງເປັນລາຍງານທ້າທາຍຄວາມສາມາດທີ່ຕ້ອງໃຊ້ທັງຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ຄວາມຄ່ອງຕົວສູງ ເຊິ່ງລາວສາມາດຜ່ານໄດ້ທຸກດ່ານທ່າມກາງສຽງເຊີຍຂອງທ່ານຜູ້ຊົມ.


No comments

Powered by Blogger.