(ວິດີໂອ) ການເຝິກຊ້ອມຂອງໜ່ວຍຮົບພິເສດ ກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນຈີນ - ອິດສະຫຼະ

(ວິດີໂອ) ການເຝິກຊ້ອມຂອງໜ່ວຍຮົບພິເສດ ກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນຈີນໜ່ວຍຮົບພິເສດ ກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນຈີນ, ເປັນກົມໜຶ່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນກອງທັບບົກຂອງຈີນ ທີ່ເປັນກອງທັບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ, ທະຫານໃນໜ່ວຍຮົບພິເສດນີ້ຈະໄດ້ຮັບການເຝິກຊ້ອມເປັນຢ່າງດີເພື່ອຮັບມື້ໃນປະຕິບັດການຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການຮວບຮວມຂໍ້ມູນຂ່າວກອງຕ່າງໆ.


No comments

Powered by Blogger.