(ວິດີໂອ) ພາໄປເບິ່ງຄວາມສາມາດທີ່ສຸດຍອດຂອງຍົນຮົບ Su-30SM ຂອງລັດເຊຍ - ອິດສະຫຼະ

(ວິດີໂອ) ພາໄປເບິ່ງຄວາມສາມາດທີ່ສຸດຍອດຂອງຍົນຮົບ Su-30SM ຂອງລັດເຊຍກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດລັດເຊຍໄດ້ເຜີຍແຜ່ວິດີໂອ ການບິນສະແດງຂອງຍົນຮົບແບບ Su-30SM ທີ່ມີຄວາມສາມາດຫຼາກຫຼາຍ ຈະເປັນແນວໃດນັ້ນ ຕິດຕາມໄດ້ຈາກວິດີໂອລຸ່ມນີ້:No comments

Powered by Blogger.