ແຈັກກີ້ ນັກຮ້ອງຈາກ ສປປ.ລາວ ໄດ້ຮັບເລືອກໃຫ້ຜ່ານຮອບ Knock Out, The Voice Thailand - ອິດສະຫຼະ

ແຈັກກີ້ ນັກຮ້ອງຈາກ ສປປ.ລາວ ໄດ້ຮັບເລືອກໃຫ້ຜ່ານຮອບ Knock Out, The Voice Thailandທ້າວ ແຈັກກີ້ ອາຍຸ 18 ປີ ນັກຮ້ອງຈາກ ສປປ.ລາວ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມປະກວດຮ້ອງເພງໃນລາຍການ The Voice Thailand ໄດ້ຜ່ານເຂົ້າໄປອີກຮອບໜຶ່ງແລ້ວ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຖືກເລືອກຈາກໂຄດໃຫ້ຜ່ານຮອບ Knock Out ດ້ວຍບົດເພງ ເກືອບ.


No comments

Powered by Blogger.