ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ? ລັດຖະບານເຄີຍສັ່ງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຕັ້ງສານພະພູມ ຢູ່ສຳນັກງານ-ອົງການ ແລະ ເຮືອນຂອງປະຊາຊົນ - ອິດສະຫຼະ

ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ? ລັດຖະບານເຄີຍສັ່ງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຕັ້ງສານພະພູມ ຢູ່ສຳນັກງານ-ອົງການ ແລະ ເຮືອນຂອງປະຊາຊົນກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເຄີຍໄດ້ອອກແຈ້ງການດ່ວນ ເລກທີ 220/ຖວ ລົງວັນທີ 28 ເມສາ 1993 ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ສຳນັກງານອົງການທຸລະກິດຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ປຸກສ້າງຫໍບູຊາສານພະພູມ ແລະ ຫໍຜີໄວ້ຕໍ່ໜ້າສຳນັກງານ, ອົງການທຸລະກິດ ແລະ ເຮືອນແບບເປີດແປນ ແລະ ໂລດໂຜນໂພດ.

ໂດຍກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທຳ ໃນໄລຍະນັ້ນ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ: ຕາມໄດ້ສັງເກດ ແລະ ພົບເຫັນສຳນັກງານອົງການທຸລະກິດຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຈຳນວນໜຶ່ງ ໄດ້ປຸກສ້າງຫໍບູຊາສານພະພູມ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງແປກໃໝ່ ແລະ ບໍ່ເຄີຍມີໃນຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ຫຼື ໄດ້ປຸກສ້າງຫໍຜີອື່ນໆ ໄວ້ຕໍ່ໜ້າສຳນັກງານອົງການທຸລະກິດ ແລະ ເຮືອນຂອງຕົນ ເຊິ່ງເຫັນວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຂະນົບທຳນຽບ, ຮີດຄອງປະເພນີລາວທີ່ມີມາແຕ່ກອນ ແລະ ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ເຫັນວ່າຕັ້ງໄວ້ໃນສະຖານທີ່ບໍ່ເໝາະສົມກັບວ່າສິ່ງສັກສິດ. ປະຊາຊົນລາວເຄີຍມີແຕ່ຫໍຫຼັກບ້ານ ແລະ ຫໍຫຼັກເມືອງທໍ່ນັ້ນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ປຸກສ້າງສານພະພູມຂຶ້ນຕື່ມ ຈຶ່ງສະເໜີໃຫ້ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທຳທຸກໆແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຮັດໃບແຈ້ງການໄປຍັງອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ເມືອງໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມກວດກາ, ແນະນຳບໍ່ໃຫ້ສຳນັກງານ, ອົງການທຸລະກິດລັດ-ເອກະຊົນ, ປຸກສ້າງຫໍສານພະພູມ ແລະ ຫໍຜີອື່ນໆຢ່າງເປີດແປນ ແລະ ໂລດໂຜນໄວ້ແຄມຖະໜົນຫຼວງ ຫຼື ໄວ້ໜ້າສຳນັກງານອົງການທຸລະກິດ ແລະ ເຮືອນຂອງຕົນ. ຖ້າຜູ້ກ່ຽວມີຄວາມຈຳເປັນແທ້ໃຫ້ປຸກສ້າງຫໍບູຊາບ່ອນລັບບັງເຊັ່ນ: ພາຍໃນຫ້ອງສຳນັກງານອົງການ, ຮ້ານຄ້າ ແລະ ເຮືອນ ຫຼື ປຸກໄວ້ດ້ານຫຼັງສຳນັກງານອົງການທຸລະກິດກໍ່ໄດ້.


No comments

Powered by Blogger.