ພາບປາກົດການ Super Moon ແລະ ຈັນສີເລືອດຈາກມຸມຕ່າງໆໃນໂລກ - ອິດສະຫຼະ

ພາບປາກົດການ Super Moon ແລະ ຈັນສີເລືອດຈາກມຸມຕ່າງໆໃນໂລກເມື່ອວັນທີ 31 ມັງກອນ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ເກີດປາກົດການຈັນທະຄາດ, Blue Moon ແລະ Super Moon ໃນເວລາດຽວກັນ ເຊິ່ງສາມາດເຫັນໄດ້ດ້ວຍຕາໃນຫຼາຍປະເທດທົ່ວໂລກ.

ປາກົດການດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຕະຫຼອດທີ່ທັງສາມຈະເກີດຂຶ້ນພ້ອມກັນແບບນັ້ນ ແລະ ຖືເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນຮອບ 152 ປີ ໂດຍຄັ້ງຫຼ້າສຸດທີ່ເກີດ ຈັນທະຄາດ, Blue Moon ແລະ Super Moon ພ້ອມກັນແມ່ນເກີດຂຶ້ນເມື່ອວັນທີ 31 ມີນາ 1866.

KUMAL, MYANMAR
LOS ANGELES, UNITED STATES
JERUSALEM, UNDEFINED
BANGKOK, THAILAND
BANGKOK, THAILAND
ISTANBUL, TURKEY
ISTANBUL, TURKEY
SAN FRANCISCO, UNITED STATES
SAN FRANCISCO, UNITED STATES
MANILA, PHILIPPINES
MANILA, PHILIPPINES
NETANYA, ISRAEL
KUMAL, MYANMAR
ISLAMABAD, PAKISTAN
JAKARTA, INDONESIANo comments

Powered by Blogger.