ຊ່ຽວຊານລັດເຊຍ ລົງສຳຫຼວດໜອງຟ້າ ແຂວງອັດຕະປື ແລະ ໄດ້ນຳວັດຖຸບາງຢ່າງຂຶ້ນມາ - ອິດສະຫຼະ

ຊ່ຽວຊານລັດເຊຍ ລົງສຳຫຼວດໜອງຟ້າ ແຂວງອັດຕະປື ແລະ ໄດ້ນຳວັດຖຸບາງຢ່າງຂຶ້ນມາເມື່ອວັນທີ 25 ເມສາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ, ໄດ້ມີຄະນະຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກລັດເຊຍ ດຳລົງສຳຫຼວດໜອງຟ້າ ເມືອງຊານໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ແລະ ໄດ້ນຳເອົາຫິນຈາກກົ້ນທ້ອງໜອງຟ້າຂຶ້ນມາຈຳນວນໜຶ່ງ ໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານລັດເຊຍກ່າວວ່າ ຫິນດັ່ງກ່າວແມ່ນຫິນທີ່ເກີດຈາກລາວາພູໄຟ ແລະ ມີຢູ່ເຕັມທ້ອງໜອງຟ້າ.
No comments

Powered by Blogger.