ກຸ່ມປະເທດແມ່ນ້ຳຂອງຕອນລຸ່ມ ກັບ ສ.ອາເມຣິກາ ໄດ້ລົງນາມຮັບຮອງເອົາເອກະສານການຮ່ວມມືຫຼາຍສະບັບ - ອິດສະຫຼະ

ກຸ່ມປະເທດແມ່ນ້ຳຂອງຕອນລຸ່ມ ກັບ ສ.ອາເມຣິກາ ໄດ້ລົງນາມຮັບຮອງເອົາເອກະສານການຮ່ວມມືຫຼາຍສະບັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດລາຍງານເມື່ອວັນທີ 3 ສິງຫາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາວ່າ, ທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຂອບການຮ່ວມມື ແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ-ສ.ອາເມລິກາ ຄັ້ງທີ 11 ຮ່ວມກັບ ທ່ານ ໄມ ພອມແພວ, ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ສ.ອາເມລິກາ.


ກອງປະຊຸມ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ຕໍ່ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານ 5 ປີ (2016-2020) ກໍ່ຄືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕ່າງໆໃນໄລຍະໜຶ່ງປີຜ່ານມາ, ເປັນຕົ້ນຄວາມຄືບໜ້າ ໂຄງການເຝິກອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ແລະ ຊ່ຽວຊານຂະແໜງ ສາທາລະນະສຸກ ຫຼາຍກວ່າ 182 ທ່ານ ກ່ຽວກັບ ການຕ້ານການລື້ງຢາຂອງພະຍາດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ພະຍາດລະບາດໃນສັດ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ (One Health Networks) ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຂອງປະເທດ ແມ່ນ້ຳຂອງຕອນລຸ່ມ-ສ.ອາເມລິກາ ເພື່ອແລກປ່ຽນແນວທາງການສຶກສາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄຫມຂອງຂະແໜງການສຶກສາ.

ນອກຈາກນີ້, ກອງປະຊຸມ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ເພື່ອປັບປຸງເສົາຄໍ້າບູລິມະສິດຂອງຂອບຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວ ຈາກ 6 ເສົາຄ້ຳ ມາເປັນ 2 ເສົາຄ້ຳ ຄື: 1. ນໍ້າ, ພະລັງງານ, ອາຫານ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ; 2. ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການເຊື່ອມຈອດ. ພ້ອມນີ້ຍັງໄດ້ປັບປຸງແຜນປະຕິບັດງານ 5 ປີ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາວຽກງານຂອງແຕ່ລະເສົາຄໍ້າບູລິມະສິດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຂຶ້ນຕື່ມ ລວມທັງຄວາມຄືບໜ້າ ການຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ລິເລີ່ມການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນແມ່ນ້ຳຂອງ ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງ ໃນກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ຄັ້ງທີ 10. ​

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຮອງເອົາ 4 ເອກະສານ ຄື​: 1) ຖະແຫຼງການຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ຄັ້ງທີ 11; 2) ເອກະສານແນວຄວາມຄິດ ກ່ຽວກັບ ການປັບປຸງເສົາຄໍ້າບູລິມະສິດ; 3) ແຜນປະຕິບັດງານ 5 ປີ (2016-2020) ສະບັບປັບປຸງໃໝ່; ​ແລະ 4) ຖະແຫຼງການຮ່ວມເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ດ້ານການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນແມ່ນໍ້າຂອງ ລະຫວ່າງ ເພື່ອນແມ່ນ້ຳຂອງຕອນລຸ່ມ ແລະ ຄະນະກຳມະການແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ (​MRC).
No comments

Powered by Blogger.