ສຳຫຼວດຂຸມລະເບີດ ຊຽງຂວາງ - ອິດສະຫຼະ

ສຳຫຼວດຂຸມລະເບີດ ຊຽງຂວາງ


40 ປີຫຼັງສົງຄາມລະເບີດໃນ ປປ.ລາວ ສິ້ນສຸດ ນີ້ຄືວິດີໂອມຸມສູງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງບາດແຜສົງຄາມໃນອະດີດທີ່ດິນແດນວິລະຊົນ ແຂວງຊຽງຂວາງ.

No comments

Powered by Blogger.