ໃນບົວ ຄຸນຄ່າທີ່ດີຕໍ່ຮ່າງກາຍ - ອິດສະຫຼະ

ໃນບົວ ຄຸນຄ່າທີ່ດີຕໍ່ຮ່າງກາຍ
ເຊື່ອວ່າຫຼາຍທ່ານຄົງເຄີຍກິນໃນບົວແບບດິບໆມາແລ້ວ ອາດຈະຫວານແດ່ຂົມແດ່ໜ້ອຍໜຶ່ງ ຫຼື ຈາງໆ ຯລຯ

ນອກຈາກລົດຊາດທີ່ກ່າວມານັ້ນ ໃນບົວຍັງໃຫ້ຄຸນຄ່າດີຕໍ່ຮ່າງກາຍ ຕາມຕຳລາຈີນ ແລະ ອິນເດຍຖືວ່າໃນບົວເປັນຢາ ຫຼື ອາຫານບຳລຸງກຳລັງທີ່ດີອັນໜຶ່ງ ນອກຈາກນີ້ໃນບົວຍັງຊ່ວຍບຳລຸງກະເພາະ ແລະ ລຳໄສ້ໃຫ້ແຂງແຮງ ຊ່ວຍໃຫ້ເລືອດໄຫຼວຽນດີ, ນອນຫຼັບງ່າຍ, ຜ່ອນຄາຍເສັ້ນປະສາດທີ່ຕຶງຄຽດ, ແກ້ປວດຮາກ, ແກ້ກະຫາຍນ້ຳ ຖືເປັນຂອງກິນພື້ນບ້ານຕາມທຳມະຊາດທີ່ມີປະໂຫຍດດີຕໍ່ຮ່າງກາຍຫຼາຍ


No comments

Powered by Blogger.