ເປີດກອງປະຊຸມ ຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 1 ປີ 2017 - ອິດສະຫຼະ

ເປີດກອງປະຊຸມ ຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 1 ປີ 2017ເປີດກອງປະຊຸມ ຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 1 ປີ 2017


No comments

Powered by Blogger.