ເລື່ອງຈິງຍິ່ງກວ່າໃນຮູບເງົາ ຕຳຫຼວດບຣາຊິນໄລ່ລ່າພວກຄ້າຢາເສບຕິດ - ອິດສະຫຼະ

ເລື່ອງຈິງຍິ່ງກວ່າໃນຮູບເງົາ ຕຳຫຼວດບຣາຊິນໄລ່ລ່າພວກຄ້າຢາເສບຕິດຍິງກວ່າໃນຮູບເງົາລະດັບໂລກ ເມື່ອຕຳຫຼວດບຣາຊິນໄລ່ລ່າຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຄ້າຢາເສບຕິດໄປຕາມທາງດິນແດງ ໂດຍກຸ່ມໜຶ່ງໜີຂຶ້ນເຮືອບິນນ້ອຍເພື່ອຫຼົບໜີ ຂະນະດຽວກັນກໍ່ມີອີກກຸ່ມໜຶ່ງພະຍາຍາມລັດສະກັດກັ້ນເຈົ້າໜ້າທີ່ ແຕ່ຕຳຫຼວດເໜືອກວ່າທີ່ອາດເວົ້າໄປວ່າຫຼຸດອອກມາຈາກຮູບເງົາລະດັບໂລກ ທີ່ສາມາດນຳທັນເຮືອບິນນ້ອຍທີ່ກຳລັງຈະບິນຂຶ້ນ ແລ້ວຂີ່ລົດຕຳເຮືອບິນລຳດັ່ງກ່າວ.


No comments

Powered by Blogger.