ໃຈບໍ່ເຖິງ "ຫ້າມເບິ່ງ " ວິດີໂອ ແບັກຂວາ Ireland ຖືກສຽບຂາຫັກສຸດໂຫດ - ອິດສະຫຼະ

ໃຈບໍ່ເຖິງ "ຫ້າມເບິ່ງ " ວິດີໂອ ແບັກຂວາ Ireland ຖືກສຽບຂາຫັກສຸດໂຫດເຊມຸດ ໂຄລແມນ ແບັກຂວາ Ireland ຂາຫັກແບບໂຫດສຸດໆໃນເຕະບານໂລກຮອບຄັດເລືອກ ຫຼັງຈາກ ນິລ ເທເລີ ແບັກຊ້າຍ Wales ສຽບຢ່າງແຮງໃນເກມທີ່ທັງຄູ່ພົບກັນ.


No comments

Powered by Blogger.