ລາຍລະອຽດທຸກມາດຕາຂອງ ສັນຍາການຄ້າລະຫວ່າງ ສປປ.ລາວ ກັບ ສສ.ຫວຽດນາມ - ອິດສະຫຼະ

ລາຍລະອຽດທຸກມາດຕາຂອງ ສັນຍາການຄ້າລະຫວ່າງ ສປປ.ລາວ ກັບ ສສ.ຫວຽດນາມສັນຍາການຄ້າລະຫວ່າງລັດຖະບານແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ແລະ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ  ທີ່ເຮັດຂຶ້ນທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 03 ມີນາ 2015 ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:No comments

Powered by Blogger.