ຊາວບ້ານພົບເຫັນພະພຸດທະຮູບ ໄຫຼນ້ຳມາ ທີ່ເມືອງຂວາ ແຂວງຜົ້ງສາລີ - ອິດສະຫຼະ

ຊາວບ້ານພົບເຫັນພະພຸດທະຮູບ ໄຫຼນ້ຳມາ ທີ່ເມືອງຂວາ ແຂວງຜົ້ງສາລີໃນວັນທີ 21 ກໍລະກົດ 2018 ສື່ສັງຄົມອອນລາຍໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ພາບພະພຸດທະຮູບ ທີ່ກ່າວວ່າມີປະຊາຊົນບ້ານຫາດເດື່ອ, ແຂວງຂວາ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ ພົບເຫັນພະພຸດທະຮູບ ໄຫຼນ້ຳພາກມາ ຈຶ່ງໄດ້ພາກັນນຳຂຶ້ນຝັ່ງດັ່ງທີ່ເຫັນໃນຮູບ.

ສ່ວນລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບອົງພະພຸດທະຮູບ ວ່າເປັນພະພຸດທະຮູບສະໄໝໃດນັ້ນຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນ ລວມທັງຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າປະຊາຊົນຈະນຳພະພຸດທະຮູບອົງດັ່ງກ່າວໄປປະດິດສະຖານໄວ້ສະຖານທີ່ໃດ.

No comments

Powered by Blogger.